אם מישהו מעוניין בעותק של GUILD WARS 2
אז אני מוכן להחליף על עותק של DIABLO 3
ה GW2 זה PRE ORDER שזה מקנה כניסה לכל הבטאות
ועוד כמה פלוסים