שיראה בדחוף זה חלום של כל בנאדם ואי איזו מסיבה חחח