או שאתם שמים את הקלאב או שלא
רוב השקחנים רוצים את הקלאב הזה ואתם מזלזלים דפקה בזה
תשארו אותו לתמיד כבר