כל ההסברים איך להימנע מפריצות וגניבות של משתמשים בבאטלנט,
תמצאו בדיון הרשמי שנפתח באתר הראשי.

מקור - Battle.net

ענבל