אחי קיבלתה באן בוייגימס !!!!!!!!
איך נהלתה תשרת ישקרן מגעיל
הלוואי תקבל באן עוד פעם !!