חודשיים בממוצע עם חרישה לוקח , עד אני לא יכול לשחק בגאטרים ?