אם אני רוצה לשים רזולוציה שאין לי בOPTIONS, יש איזה שהיא שיטה לשים דרך פקודה או משהו ?