אני צריף פקודות ריטים ל 10 מגה אינטרנט כי MS משתגע לי בין 20 -40