* יום הזיכרון לשואה ולגבורה *

לעולם לא נשכח ולעולם לא נסלח - 6,000,000