חברים יקרים

היום בערב יפתחו אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

יום הזיכרון מצוין מדי שנה ברחבי ישראל ובעולם כולו בטקסים ממלכתיים שיהיו
תזוכרת עד לדורות הבאים ,לשואה שהמיטו הצורר הנאצי ועוזריהם על העם היהודי.

יותר משישה מליון מבני עמנו ,איש ואישה ,זקן וטף –נספו
על לא עוול בחפם רק בשל היותם -יהודים.

בדומיית קודש אנו נרכין ראש לזכרם ונזכור את מעשה הגבורה ומעשה המרד של היהודים בימים ההם.


לא נשכח ולא נסלח!

יהי זכרם ברוך