אם בוחרים תשובה באופן אקראי, מה ההסתברות שהיא תהיה נכונה?