עושים דיון בסקייפ על שון RADEON והוא מסביר איך הוא הפעיל תאורגנר ועבר חופשי ומקללים אותו כמובן
יאלהה זרקו סקייפ