כנסו ליתמוך בנו ...
@attackerspecial
גם אני רוצה לדעת מתי ה-NC הבא ...