אחרי כל כמה שניות יוצא לי מהסרוור וכתוב שPB נתן לי Kik וכתוב
Restriction:corrupted packet flow