כאשר אני נכנס לשרת והמשחק עומד להתחיל פתאום יוצא ובא חלון ככה THE GAME CRASHE ואני לא יודע מה זה!! ולפעים נכנס אבל באמצע קורא אותו דבר !!