פעם אחד לחבר
עכשיו לי ולחבר אחר...
תגידו מזה?...
אני וחבר עשינו אחד על אחד.
אז הרגתי אותו הרבה פעמים.
פתאום אדמין באן.
גועל נפש.
תבטלו לי ולו
barakkkk
fers
NiMR0D

אתם נותניםלי להבין שהאדמינים שלכם נהנים לתת באנים בלי קשר.
אני לא מבין מה עשינו לא נכון.
איכזבתם.
תורידו
תודה.