למה שאני מדבר עים חבר בוונט אז כול מי שמדבר איתי
הוא שומע אותי פעמיים כאילו אני עים רמקוליים ואני בלי !
החלפתי מיקרופון וזה עדיןן מה אני יכול לעשות ?