שלומות!
מחפש לקנות את המשחקים האלו:
Mario Galaxy
SSBB
לווי NTSC

מי שמעוניין, דרך הודעה פרטית ושם כבר נדבר.