הוא רץ אני נכנס לקלאב ומועף משמה כי כביכול הוא לא דלוק
.??