משהט יכול להביא לי רייטים לסרבר פליז?!
אבל סוסים לא סתם