me2
gta 4 dlc
fear 2

תספרו על מה אתם רוצים שיהיה במשחקי ההמשך

במאב אפקט, אני מצפה שיהיה אפשרות לשחק את החיזר, או את הבחור הרע.
יותר סקילים, ויותר כוחות.