אני חייב שתגידו לי מה לעזעזל הפקודה הזאת spec_mode_internal "4"
אני צריך שתגידו לי את המשמעות של כל מילה מה הפקודה עושה בcs ומה אני יכול לעשות במספרים הסבר על הפקודה!!!!