קיבךתי הרגע GLINE מהמירק איך אני מוריד את הבאן הזה ??? :x