ניצחתי אותו 4-3
אני הזמנתי לא הספקתי לצלם אז הוא יגיד מאשר