שלום
שם בשרת:
[WaL][S]ca[R]y
שם בוונט:[WaL][S]ca[R]y
רמה 4
הריגות 781
וכסף
מיליון בבנק
אני לא הצלחתי לעלות תמונה מקווה שתעזור לי