התקנתי את המוד ועכשיו אני פותח את קובץ המפות ו...
הוא כותב לי ככה: