אני חושב שקיבלתי לי באן ואתם לא מתייחסים אני לא יודע למה אפשר הסבר n1ck :A T O M I C [k]