אני השחקן solutioN עובר מקבוצת #infinity!
לקבוצת - #teamXR

תודה.