שאני רוצה להוסיף שמירה של מישהו זה לא נותן הוא כותב שצריך משהו!!!
אפשר מדריך מלא לשמירה