אם אני ניכנס לליגה זה עולה לי כסף או בהינם.
אגב איך מביאים לי את הכסף אם אני זוכה תודה.