אני בדרך כלל עושה ב WAR אני אוהב תמקום הזה חשוך וטוב לקרב ליפעמים מבקשים מימני
ללכת ל SHIPS אבל אני הולך רק אם אין בררה לא אוהב את SHIPS כי הכל שם אור

טוב עכשיו תגיבו אתם.