ניצן מי אתה חושב שאתה ?
יפה שאתה מנהל אתר והכל כן
אבל בן קרע את התחת בשבילכם
אתה נכנס לאתר פעם ב
הוא כל הזמן היה באתר
ושאני אומר כל הזמן זה כל הזמן !
פשוט חוצפה
לילה טוב ושבוע טוב

נ.ב
אתה יכול להרחיק אותי לא מעניין אותי
אבל זה רק יראה כמה אני צודק