Vgames אני מנסה להוריד את הבאדטד וזה לא מצליח לי
אני מוריד שזה מיסתיים עולה לי האנטי ווירוס ומוחק את זה
הינה זה מה שזה אומר לי http://www.sup.co.il/5212170
סתכלו ותנסו לתקן את זה בבקשה