שלום לכולם,

יש לי בעיית התחברות לסטים ולמירק

שאני מנסה להתחבר למירק זה רושם לי ככה ---

[12:50:14] * Unable to connect to server (Network is unreachable)
-
[12:50:17] * Connect retry #1 irc.quakenet.org (6669) (dns pool)


ולסטים --


Connection Error
Could not conect to the steam network.
It appears that you are not corrently connected to the internet,
or that your Internet connection is not configured correctly for steam.

Either check your connection and click 'Retry',
or start steam in 'Offline Mode'.

--___ מלך מי שעוזר