אני לפעמיים אם נווה - FaKe, ולפעמיים לבד
מה איתכם? [=