~~~~~צילמתם תמונות מהפעילות? עם כן תעלו אותם בנושא שיפתח~~~~


צילמתי,!
מעלה!