כותרת^^

אני רמה 9 ועוד כמה הריגות אני רמה 10!!

איזה רמה אתם?!