כותרת^^

אני הבאתי את עצמי!!

הבאתי 2 ילדים לקהילה!

מי הביא אתכם?!

=]