כותרת^^

השיגור למפקדה של KiD
הוא G/!

מה שלכם?!

=]