סקר:

מה אתם מעדיפים ?

קלאן כבוד
או
קלאן סוס

אני מעדיף קלאן כבוד
וקלאן סוס

:*

: