אני קצת מושפע מהשיר החדש של גנז אנד רוזז שעשיתי להם לוגו:

לעמוד ב-DA.
ת"ב