עם מה אתם עושים יותר סטאנטים?

עם אופנוע או עם אופניים?


אני עם אופנוע מה אתכם?