כותרת

אני Race להרוג ולנסוע
ולטסטים Ships
מה אתכם .??