מזאת הדבר הזאת תיבת ההפתעות? אני רושם תכינוי שלי ואז לוחץ שם ומופיע לי ריבוע קטן עם מילים באנגלית ואז אני שוב רושם ורושם לי זמן ההמתנה עוד לא עבר מה זאת בדיוק התיבה הזאת?