שאני והקלאן שלי עושים pcw יש לאגים והרייטים חארות מישהוא יכול להביא פוקודת לסרבר שיהיה חלק