עזזרה בבקשה מזהההההההההה

steam.exe (main exception): ERROR: delete of steam.exe failed,win32 error 5 ...
קיצר מה הבעיה כפרות?