יאללה אנשים אני צריך שחקנים אני סולדיר

דברו איתי כל מי שרוצה