תראו אני מנסה לעדכן את החתימה שלי אבל כשאני מעדכן ובודק בעודעות שלי אני לא רואה את החתימה למה?

עריכה: אוקיי מוזר סליחה.