האם לאחר הפאטש החדש - והעץ טאלנט הניפרד של החיות (לציידים כמובן)
אילוף חייה חדשה ישאיר את עץ הטלנט ואת התכונות ?

חוץ מיזה אילו חיות חדשות בהרחבה החדשה > נחשבות חזקות במיוחד ואיכותיות ?
מה אתם ממליצים?

THX