שוקי לפני כמה זמן שרואים חיילים עם פונפונים (לא בטוח שזה שוקי העלה אבל מישהו העלה)
וה"חיילים" האלו הצתלמו לפרסומת חדשה של אקס
http://www.axeeffect.co.il/meodedim/